Sách » Việt Nam » Văn hóa Việt

Thả đỉa ba ba

Thả đỉa ba baTrò chơi thể hiện việc qua sông, qua bưng, ruộng... ngập nước. ở dưới nước có đỉa. Cả nhóm làm sao xuống nước mà đỉa không bắt chước.

Trước hết vẽ hai đường song song cách nhau độ 2m (hay qui định khoảng trống nào đó) giả định là sông nước. Một em ra giữa vòng vừa hát vừa lấy tay ra đập nhịp vào vai các bạn:
 

  • Thả đỉa / ba ba
  • Chớ bắt / đàn bà
  • Tha tội / đàn ông
  • Cơm trắng / gạo trắng
  • Gạo thuyền như nước
  • Ðổ mắm / đổ muối
  • Ðổ chuối / hạt tiêu
  • Ðổ niêu / nước chè
  • Ðổ phải nhà nào
  • Nhà ấy.... chịu


Từ "chịu" trúng em nào thì em ấy xuống sông làm "đỉa". Bọn trẻ đứa chạy đầu này, đứa băng qua sông góc nọ. "Ðỉa" rượt để bắt. Bọn trẻ lại hát bài hát ghẹo Sang sông / về sông / trồng cây / ăn quả / nhả hạt. "Ðỉa" rượt bên này thì bên kia xuống sông. "Ðỉa" quay lại bên kia thì lũ bên nọ lại réo lên: "ăn quả / nhả hạt" rồi ào xuống. Chẳng may ai bị "đỉa" vớ phải thì trở thành "đỉa".
 

Nguồn:  Tổng cục du lịch Việt Nam