Sách » Việt Nam » Văn hóa Việt

Tập tầm vông

Bài đồng dao này phổ biến khắp Bắc, Trung, Nam nhại theo âm trống tầm vông / tâm vinh (gọi theo Nghệ An) tức trống cơm: 

 • Tập tầm vông
 • Chị có chồng
 • Em ở vá
 • Chị ăn cá,
 • Em mút xương.

........................

 • Chị ăn kẹo,
 • Em ăn cốm
 • Chị ở Lò Gốm,
 • Em ở Bến Thành.
 • Chị trồng hành,
 • Em trồng hẹ.
 • Chị nuôi mẹ
 • Em nuôi cha


Cách chơi hiện nay của trò này là hai nguời chơi ngồi đối mặt nhau, vừa hát vừa theo nhịp đập lòng bàn tay vào nhau: hoặc đập thẳng, hoặc đập chéo, hoặc một cao một hạ thấp, hoặc kết hợp nhiều cách khác nhau. Nói chung, cách chơi rất giống trò Thìa la thìa lảy đây.
 

Nguồn:  Tổng cục du lịch Việt Nam