Sách » Việt Nam » Văn hóa Việt

Nu na nu nống

Nu na nu nốngÐám trẻ ngồi thành hàng ngang, duỗi hai chân ra trước. Một đứa ngồi đối diện, lấy tay đập vào từng bàn chan theo nhịp từng từ một của bài hát. 

  • Nu na nu nống
  • Cái cóng nằm trong
  • Cái ong nằm ngoài
  • Củ khoai chấm mật
  • Bụt ngồi bụt khóc
  • Con cóc nhảy ra
  • Ông già ú ụ
  • Bà mụ thổi xôi
  • Nhà tôi nấu chè
  • Tè he chân rụt


Ðám trẻ ngồi thành hàng ngang, duỗi hai chân ra trước. Một đứa ngồi đối diện, lấy tay đập vào từng bàn chan theo nhịp từng từ một của bài hát trên. Dứt bài, từ "rụt" đúng vào chân em nào thì phải rụt nhanh. Nếu bị tay của cái đập vào chân thì em đó thua cuộc: ra làm cái ván chơi kế tiếp, hoặc chịu hình phạt (nhảy lò cò một vòng, trồng chuối...) hay phải đứng ra làm cái cho một trò chơi khác (bịt mắt bắt dê, ú tìm, cá sấu lên bờ...)

Nguồn:  Tổng cục du lịch Việt Nam