Sách » Việt Nam » Văn hóa Việt

Mèo đuổi chuột

Mào đuổi chuộtTrò chơi gồm từ 7 đến 10 người. Tất cả đứng thành vòng tròn, tay nắm tay, giơ cao lên qua đầu. Rồi bắt đầu hát.

  • Mèo đuổi chuột
  • Mời bạn ra đây
  • Tay nắm chặt tay
  • Đứng thành vòng rộng
  • Chuột luồn lỗ hổng
  • Mèo chạy đằng sau
  • Thế rồi chú chuột lại đóng vai mèo
  • Co cẳng chạy theo, bác mèo hóa chuột


Một người được chọn làm mèo và một người được chọn làm chuột. Hai người này đứng vào giữa vòng tròn, quay lưng vào nhau. Khi mọi người hát đến câu cuối thì chuột bắt đầu chạy, mèo phải chạy đằng sau. Tuy nhiên mèo phải chạy đúng chỗ chuột đã chạy. Mèo thắng khi mèo bắt được chuột. Rồi hai người đổi vai trò mèo chuột cho nhau. Trò chơi lại được tiếp tục.

Nguồn:  Tổng cục du lịch Việt Nam