Sách » Thể loại khác » Tư liệu võ thuật

Vương Tây An (1944-)

Vương Tây An, truyền nhân đời thứ 11 Trần thức Thái Cực Quyền, trọng tài cấp 1 Trung Quốc, hiện là Phó quán trưởng Thái Cực Quán Ôn huyện Trần Gia Câu kiêm huấn luyện viên trưởng. Năm 1958 ông bắt đầu học võ, đầu tiên học Trần thức Thái Cực Quyền Tiu giá của Trần Khởi Lượng. Năm 1963 ông bái Trần Chiếu Phi học Trần thức Thái Cực Quyền Lão giá. Qua khắc khổ, chuyên cần tập luyện, kungfu cũng như kỹ thuật của ông tiến bộ rõ rệt, tin thông Thái Cực Quyền thôi thủ và tán thủ. Năm 1970, Vương Tây An tổ chức thành lập Trường Thái Cực Quyền nghiệp dư Trần Gia Câu, đồng thời làm hiệu trưởng, bồi dưỡng và huấn luyện học viên, học trò khá nhiều. Đồng thời, ông mời Trần Chiếu Khuê trở lại quên nhà Trần Gia Câu truyền thụ Trần thức Thái Cực Quyền Tân giá, từ đó Tân giá được lưu truyền và phổ cập rộng rãi tại Trần Gia Câu. Từ năm 1972 trở lại đây, tại các kỳ thi đấu tổ chức tại Đăng Phong, Trịnh Châu, Khai Phong, ông đoạt được nhiều giải vàng có giá trị, từng đoạt danh hiệu quán quân, á quân. Năm 1993 ông có xuất bản tác phẩm: “ Trần thức Thái Cực Quyền Lão giá”. Năm 1994 tại Hội nghị Thái Cực Quyền lần thứ 3 huyện Ôn, ông được bầu là đại sư Thái Cực Quyền. Hiện tại Vương Tây An tập trung cho công tác huấn luyện, cố vấn và truyền bá Thái Cực Quyền.