Sách » Thể loại khác » Tư liệu võ thuật

Vương Mậu Trai (1862-1940)

Vương Hữu Lâm, tự Mậu Trai ( 1862 - 1940), nguyên quán Lai Châu ( Sơn Đông), là đệ tử của thủy tổ Ngô thức Thái Cực Quyền – Toàn Hữu, một trong những người đặt nền móng cho Ngô thức Thái Cực Quyền. Thời niên thiếu, Mậu Trai học làm gạch tại Bắc Kinh, đồng thời theo Toàn Hữu học Thái Cực Quyền. Tính tình ông trung hậu, thực thà, hay giúp đỡ người khác. Trong số các sư huynh đệ, ông là người chăm chỉ, dốc tâm chuyên cần nhất. Kungfu của Mậu Trai chắc chắn, thân thủ phi phàm. Sau khi Ngô Giám Tuyền, Dương Trừng Phủ xuống phía Nam dạy quyền, ông ở lại Bắc Kinh gây dựng sự nghiệp, đào tạo ra một loạt các nhân tài, trở thành nhân vật truyền dạy Ngô thức Thái Cực Quyền có sức ảnh hưởng lớn tại Bắc Kinh, được mệnh danh là “ Nam Ngô Bắc Vương”, đệ tử có khắp tại Bắc Kinh, Đông Bắc Trung Quốc.