Sách » Thể loại khác » Tư liệu võ thuật

Vũ Vũ Tương (1812-1880)

Vũ Vũ Tương (1812-1880) tên là Hà Thanh, tự Vũ Tương, hiệu Khiêm Tuyền, người huyện Vĩnh Niên tỉnh Hà Bắc ( Trung Quốc). Ông là người lập nên Vũ thức Thái Cực Quyền – một trong những lưu phái Thái Cực Quyền ngày nay. Vũ Vũ Tương có huynh trưởng Vũ Trừng Thanh, làm tri huyện Vũ Dương tỉnh Hà Nam, thứ huynh Vũ Nhữ Thanh, làm ngoại bộ lang tỉnh Tứ Xuyên. Ba anh em từ nhỏ học văn tập võ, gia đình khá sung túc. Ban đầu ông học Thái Cực Quyền của Dương Lộ Thiền, sau nghe tin tại thôn Triệu Bảo – Trần Gia Câu có Trần Thanh Bình võ nghệ siêu quần liền cùng huynh trưởng Vũ Trừng Thanh đến thôn Triệu Bảo. Sau khi đến thôn Triệu Bảo hai người mới biết Trần Thanh Bình đang bị giam trong ngục vì có liên quan đến kiện tụng, Vũ Tương được huynh trưởng giúp đỡ, giải thoát được cho Trần Thanh Bình. Trần sư cảm tạ ơn cứu mạng của Vũ Tương nên mời ông đến nhà chơi, sau đó mới biết Vũ Tương đến là vì muốn học võ, trong lòng vô cùng cảm động, liền dốc tâm truyền dạy võ nghệ lại cho Vũ Tương. Vũ Vũ Tương thông minh hơn người, thêm vào đó là có cơ bản về võ thuật, sau hơn 40 ngày học tại thôn Triệu Bảo đã đạt được tinh túy, quyền lý, quyền pháp Thái Cực. Sau khi quay trở lại quê nhà, ông mài công nghiên cứu, thường xuyên cọ xát với những quyền sư. Qua 2 năm, võ nghệ đã có sự tiến triển rõ rệt. Ngoài ra nhờ có sự hướng dẫn từ “ Thái Cực Quyền Luận” của Vương Tông Nhạc, kết hợp với kinh nghiệm binh gia, võ học của mình, Vũ Tương đã soạn ra một loại Thái Cực Quyền mới thể hiện cấu tứ chặt chẽ, thần khí sung mãn, bên ngoài mang vẻ an thư, bên trong lại là tinh thần kiên định, đó là Vũ thức Thái Cực Quyền.

Vũ Vũ Tương có viết các sách lý luận về Thái Cực Quyền như: “ Quyền giải”, “ Thập Tam Thế Hành Công”, “ Thân Pháp Thập Điều”, “ Tứ Tự Mật Quyết” …Những tác phẩm này chứa đựung nhiều giá trị lý luận quý báu. Trong số các học trò của Vũ Tương thì Lý Diệc Xa là người có kungfu cao thâm nhất. Về sau chính Lý Diệc Xa hoàn thiện tiếp Vũ thức Thái Cực Quyền.