Sách » Thể loại khác » Tư liệu võ thuật

Trần Vương Đình (1600-1680)

Trần Vương Đình là người sáng tạo ra Thái Cực Quyền. Ông xuất thân trong một gia đình quan lại nhỏ tại thôn Trần Gia Câu thuộc huyện Ôn tỉnh Hà Nam. Theo như ghi chép của “Trần thị gia phả”, Trần Vương Đình còn có tên gọi là Tấu Đình, ông là đời thứ 9 trong gia tộc họ Trần. Tổ phụ mang tên Tư Quý, làm Điển sử huyện Địch tỉnh Thiểm Tây, bia lập năm thứ 2 Khang Hy. Cha của ông chuyên tâm vì dân, lo cho dân, cũng được lập bia vào năm thứ 4 Khang Hy. Huynh trưởng Trần Vu Giới làm Ngự sử Hồ Quảng, sau đó được thăng nhậm phó sử Sơn Đông. Đệ (em trai) của ông tên là Vương Tiền cũng được lập bia ghi công.

       Võ thuật của Trần Vương Đình theo như ghi chép trong “Trần thị gia phả” thì được mệnh danh là “danh thủ Sơn Đông,…cũng là người khởi xướng ra đao thương quyền thủ của Trần thị”.

       Vào năm Giáp Thân (1644) khi Minh hoàng triều phục vong, Trần Vương Đình cáo quan về ở ẩn tại quê nhà.Vào thời điểm này ông dành nhiều thời gian để nghiên cứu võ thuật, đồng thời thâu nhận đệ tử. Trần Vương Đình được coi là võ thuật gia có nhiều sáng kiến, ông đã nghiên cứu “Hoàng Đình Kinh” của Đạo giáo, so sánh và đối chiếu với “Quyền kinh” của Thích Kế Quang để biên soạn ra Thái Cực Quyền.

       Theo như “Trần thị quyền phổ” thì những bài quyền mà Trần Vương Đình soạn thảo bao gồm : Ngũ lộ Thái Cực Quyền (còn gọi là Thập tam thế), 108 thế Trường quyền ( tên các thế không có sự trùng lặp), Pháo chùy quyền. Nếu chỉ nói riêng về 32 thế trong “Quyền kinh “ của Thích Kế Quang thì Trần Vương Đình đã hấp thụ và rút tỉa ra 29 thế trong đó để đưa vào các Taolu (thao lộ)Thái Cực Quyền.