Sách » Thể loại khác » Tư liệu võ thuật

Trần Hâm (1849-1929)

Trần Hâm, tự Phẩm Tam ( 1849-1929), người thôn Trần Gia Câu – huyện Ôn – Tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Tổ phụ là Trần Hữu Hằng , thúc tổ Trần Hữu Bản, nổi tiếng về Trần thức Thái Cực Quyền gia truyền. Trần Hâm từ nhỏ được cha truyền dạy Thái Cực Quyền, tinh thông quyền lý, quyền pháp. Ông ham đọc, ham học, có các tác phẩm nổi tiếng về Thái Cực Quyền như: “ Trần thị gia thừa” gồm 5 cuốn, “ Trần thị Thái Cực Quyền đồ thuyết” gồm 4 quyển, “ Tam tam quyền phổ”…

“Trần thị Thái Cực Quyền đồ thuyết” được viết từ năm 1908 và được hoàn thành vào năm 1919. Cuốn sách này do chính tay Trần Hâm soạn, đúc kết toàn bộ những kinh nghiệm luyện quyền của họ Trần qua nhiều đời trước đó, giảng giảng về qui luật vận động của Thái Cực Quyền, dùng Dịch lý để thuyết minh quyền lý, quán xuyến toàn bộ tác dụng của “ Triền ty kình”. Trần Hâm cuối đời vì bệnh mất, không có con nối dõi, toàn bộ gia sản, tài liệu lưu lại cho Trần Xuân Nguyên.

Năm cuối năm 1930, Đường Hào cùng Trần Tử Minh đến Trần Gia Câu để thu thập tài liệu về Thái Cực Quyền, đồng thời tận mắt thấy di cảo “ Trần thị Thái Cực Quyền đồ thuyết” của Trần Hâm để lại cho Trần Xuân Nguyên. Đầu năm 1931, Đường Hào ngỏ ý với Quán trưởng Hà Nam Quốc thuật quán là Quan Bách Ích mua lại bản thảo. Quan Bách Ích liền góp tiền mua lại bản thảo này và cho Khai Phong Minh Thư Cục xuất bản vào năm 1933.