Sách » Thể loại khác » Tư liệu võ thuật

Trần Chính Lôi (1949-)

Trần Chính Lôi ( 1949 - ) sinh tại Trần Gia Câu- Ôn huyện tỉnh Hà Nam ( Trung Quốc). Ông là đời thứ 19 gia tộc Trần thị, truyền nhân đời thứ 11 Trần thức Thái Cực Quyền, hiện giữa chức tổng giáo luyện Trung tâm Thái Cực Quyền Trần Gia Câu, Phó quán trưởng võ thuật tỉnh Hà Nam, Huấn luyện viên võ thuật cao cấp Trung Quốc, Ủy viên Hiệp hội võ thuật Trung Quốc, một trong “ Thập đại danh sư võ thuật” đương đại của Trung Quốc.

Từ nhỏ, Trần Chính Lôi được bác là Trần Chiếu Phi và chú Trần Chiếu Khuê truyền dạy Thái Cực Quyền. Sau 30 năm liên tục luyện tập, ông đạt được chân truyền, được mệnh danh là “ Thái Cực Kim Cương”. Từ năm 1974 đến năm 1988, Trần Chính Lôi đoạt được nhiều huy chương vàng, hạng quán quân tại các kỳ thi đấu võ thuật toàn Trung Quốc. Từ năm 1989 đến năm 1996, từng ba lần dãn đoàn thi đấu toàn tỉnh, toàn Trung Quốc và dnàh thứ hạng cao nhất, học trò hai lần đoạt chức quán quân toàn Trung Quốc, hạng cá nhân 35 huy chương.

Trần Chính Lôi hiện được coi là một trong những danh sư Trần thức Thái Cực Quyền có uy tín tại Trung Quốc, ông có các tác phẩm dạy và lý luận về Trần thức Thái Cực Quyền như: “ Thập Đại Công Pháp Luận”, “ Trần Thị Thái Cực Quyền Hội Tông”, “ Trần Thị Thái Cực Dưỡng Sinh Công”, “ Trần Gia Câu Thái Cực Quyền Thuật”.