Sách » Thể loại khác » Tư liệu võ thuật

Trần Chiếu Khuê (1928-1981)

 Trần Chiếu Khuê (1928-1981) là con trai của đại sư Trần Phát Khoa – Tông sư Trần thức Thái Cực Quyền đời thứ 17 của gia tộc Trần thị. Năm 1928, Trần Phát Khoa rời Trần Gia Câu đến Bắc Kinh dạy quyền cho tận đến năm 1957 khi ông từ trần. Trong suốt 30 năm tại Bắc Kinh, Trần Phát Khoa luôn truyền dạy Trần thức Thái Cực Quyền Lão giá, Đại giá, Tiểu giá, Trần thức Thái Cực Quyền Lộ thứ nhất (83 thức) và Lộ thứ hai (71 thức). Trần Chiếu Khuê từ nhỏ theo cha, khi lên 7 tuổi thì bắt đầu được Trần Phát Khoa truyền thụ võ nghệ. Trong suốt 20 năm liên tục học quyền theo cha, mỗi ngày Trần Chiếu Khuê luyện từ 10-20 lần quyền.Trần Chiếu Khuê không những khắc khổ luyện tập mà còn là người thông minh, có tố chất võ thuật nên ông rất nhanh chóng lãnh hội được quyền lý, quyền giá, quyền phổ…đồng thời tiến hành chỉnh lý, sắp xếp lại một cách có hệ thống và khoa học. Chính vì lẽ đó mà hai cha con Trần Phát Khoa và Trần Chiếu Khuê được công nhận là hai đại tông sư có công lớn trong việc phát triển Trần thức Thái Cực Quyền ở thế kỷ XX.

Học trò chân truyền hiện nay của Trần Chiếu Khuê nổi tiếng trong và ngoài Trung Quốc, đại diện còn có: Vạn Văn Đức – Hội trưởng Hội Trần thức Thái Cực Quyền Thượng Hải (năm nay đã ngoài 90 tuổi), Mã Hồng (viết và tổng hợp khá nhiều tài liệu về Trần thức Thái Cực Quyền hiện phát hành rộng rãi tại Trung Quốc), Ngô Tông Kỳ (hiện đang sinh sống tại HongKong), Vương Tây An (viết và tổng hợp khá nhiều tài liệu về Trần thức Thái Cực thôi thủ hiện phát hành rộng rãi tại Trung Quốc)…