Sách » Thể loại khác » Tư liệu võ thuật

Tôn Vĩnh Điền

Tôn Vĩnh Điền sinh tại Bắc Kinh, nguyên quán Thương Châu tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). Tôn Vĩnh Điền hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty TNHH dịch vụ kinh doanh ô tô Thần Long, Ủy viên Hiệp hội phong trào võ thuật thành phố Bắc Kinh, Chưởng môn đời thứ 3 Tôn thức Thái Cực Quyền, Hội chưởng hội nghiên cứu Tôn thức Thái Cực Quyền.

Tôn Vĩnh Điền từ nhỏ ham mê võ thuật, từng học qua Trường quyền, Đường quyền và nhiều loại binh khí, có cơ bản võ thuật tương đối tốt. Từ năm 1982 ông theo Chưởng môn đời thứ 2 Tôn thức Thái Cực Quyền Tôn Kiếm Vân học Thái Cực Quyền, Hình ý Quyền, Thái Cực Kiếm, Thái Cực thôi thủ. Được sự đề bạt của Tôn Kiếm Vân và sự ủng hộ của các đệ tử, năm 1995 Tôn Vĩnh Điền lên làm chưởng môn phái Tôn thức Thái Cực Quyền. Trên cương vị chưởng môn, ông không làm phụ lòng mong mỏi của các đệ tử Tôn thức Thái Cực Quyền, cống hiến liên tục cho Tôn thức Thái Cực Quyền. Ông đã tiến hành chỉnh lý và cho xuất bản “ Tôn Lục Đường võ học lục”, đáp ứng sự mong đợi của nhiều học trò Tôn thức Thái Cực Quyền