Sách » Thể loại khác » Tư liệu võ thuật

Tôn Lục Đường (1860-1933)

Tôn Lục Đường (1860-1933), người huyện Hoàn tỉnh Hà Bắc ( Trung Quốc) . Năm 12 tuổi ông theo Lý Quế Nguyên học Hình Ý Quyền , năm 15 tuổi tiếp tục học nâng cao Hình Ý Quyền từ Quách Vân Thâm. Sau đó Tôn Lục Đường tiếp tục theo Trình Đình Hoa nghiên cứu (Trình thức )Bát Quái Chưởng. Đầu thời kỳ Trung Hoa Dân quốc ông gặp Hách Duy Trinh, từ đó đạt được chân truyền Thái Cực Quyền.

Tôn Lục Đường tinh thông Hình Ý Quyền, Bát Quái Chưởng, dám cọ sát thực tế, từng nhận lời thách đấu của các võ sĩ Nga, Nhật. Ông tinh thông dịch lý, kết hợp và ứng dụng Hình Ý Quyền và Bát Quái Chưởng vào Thái Cực Quyền, sáng lập nên Tôn thức Thái Cực Quyền. Từ năm 1915 đến năm 1925, ông hoàn thành 5 tác phẩm có giá trị là : “ Hình Ý Quyền Học” , “ Bát Quái Quyền Học”, “ Thái Cực Quyền Học”, “ Quyền Ý Thuật Chân”, “ Bát Quái Kiếm Học”, tạo lập tư tưởng và lý luận quyền đạo hợp nhất. Các đệ tử nổi tiếng, đồng thời là truyền nhân quan trọng sau này của Tôn thức Thái Cực Quyền có: Tôn Tuần Chu (con trai), Tôn Kiếm Vân (con gái), Trương Ngọc Phong, Tề Công Bác, Tôn Chấn Xuyên, Trần Vi Minh, Lý Ngọc Lâm, Hồ Phượng Sơn, Mã Thừa Chí, Chu Quốc Trinh, Trịnh Hoài Hiền…