Sách » Thể loại khác » Tư liệu võ thuật

Tôn Kiếm Vân (1914-2004)

Tôn Kiếm Vân (1914-2004), danh gia Tôn thức Thái Cực Quyền. Bà là con gái ruột của Tôn Lục Đường – người sáng lập nên Tôn thức Thái Cực Quyền. Từ nhỏ bà được cha truyền dạy võ nghệ, văn võ song toàn, đạt được Hình Ý Quyền, Bát Quyái Chưởng, Thái Cực Quyền chân truyền. Năm 1931 bà theo cha dạy quyền tại Quốc thuật quán tỉnh Giang Tô. Các tác phẩm của Tôn Kiếm Vân có : “ Tôn thức Thái Cực Quyền”, “ Tôn thức Thái Cực Quyền tinh giản Taolu”, “ Hình Ý Quyền”.