Sách » Thể loại khác » Tư liệu võ thuật

Tăng Chu


TĂNG CHU  (480-560)


Tăng Chu, người Xương Lê, họ là Tôn. Ban đầu xuất gia tại chùa Cảnh Minh – Cự Lộc, là học trò của Trị Thực. Sau đó đến Thiếu Lâm Tự bái Bạt Đà làm thầy. Hồi nhỏ, cơ thể của Tăng Chu suy nhược, sau phát huy tập võ nghệ, kungfu tuyệt đỉnh. Tăng Chu tố chất thông minh, nhận thức nhanh, giảng kinh hay thuyết pháp tại Thiếu Lâm Tự luôn có sức ảnh hưởng rất lớn.