Sách » Thể loại khác » Tư liệu võ thuật

Phúc Cốc

PHÚC CỐC (12601274)

Phúc Cốc, hiệu Tuyết Đình, người Văn Thủy (Sơn Tây), họlà Trương. Năm lên 9 tuổi xuất gia, nhận biết khá nhanh, ông bái Tu Lâm làm thầy. Nguyên thế tổ Muqimingde lệnh cho ông trụ trì Thiếu Lâm Tự . Vào đời Nguyên Tiên Tông phong ông làm chi phủ Tăng Tỉnh, tổng lãnh chúng tăng trong thiên hạ, sau được coi là Trung Hưng chi tổ của Thiếu Lâm Tự.