Sách » Thể loại khác » Tư liệu võ thuật

Ngô Giám Tuyền (1870-1942)

Ngô Giám Tuyền, tên thật là Ái Thân, người Mãn, là người sáng lập ra Ngô thức Thái Cực Quyền. Ngô là họ được dịch từ tiếng Mãn sang. Ngô Giám Tuyền là con của Toàn Hữu, từ nhỏ theo cha học Dương thức Thái Cực Quyền tiểu giá. Trên cơ sở Dương thức Thái Cực Quyền, Ngô Giám Tuyền tiến hành thay đổi giá thức thành thư tĩnh tự nhiên, kín đáo, chậm rãi liên tục, đó là Ngô thức Thái Cực Quyền. Năm 1914, Ngô Giám Tuyền nhậm chức giáo học tại Xã nghiên cứu thể dục Bắc Kinh. Năm 1928 đến Thượng Hải dạy quyền và giáo sư tại Tinh Võ Hội Thượng Hải. Từ năm 1928-1936 ông liên tục được mời làm trọng tài, ban giám khảo cho các kỳ thi đấu võ thuật Thượng Hải, thi đấu võ thuật toàn Trung Quốc. Năm 1930, Ngô Giám Tuyền được bầu làm thành viên quản trị phân quán Quốc thuật Quán thành phố Thượng Hải. Năm 1932 ông thành lập Ngô Giám Tuyền Thái Cực Quyền Xã tại Thượng Hải, đồng thời giữ chức chủ tịch, sau đó thành lập tiếp các phân xã tại Hong Kong, Cửu Long, Ma Cao, đệ tử trong và ngoài Trung Quốc có khá nhiều. Trong số đó có: Từ Chí Nhất, Kim Thọ Chương, Kim Vân Phong, Ngô Công Nghĩa (con), Ngô Công Thao (con), Ngô Anh Hoa (con), Mã Khưu Lương (con rể)…