Sách » Thể loại khác » Tư liệu võ thuật

Ngô Công Nghĩa (1897-1968)

Ngô Công Nghĩa là con trai trưởng của Ngô Giám Tuyền, thiên tư thông minh. Năm 1924 ông nhận lời mời của trường quân sự Hoàng Phố, ông đến làm giáo quan lớp Thái Cực Quyền cao cấp, dạy quyền cho học sinh, đồng thời kiêm giáo sư của khoa thể dục trường Đại học Trung Sơn. Năm 1937 khi thành lập Ngô Giám Tuyền Thái Cực Quyền phân xã tại Hong Kong, ông giữ chức chủ tịch. Vào thời kỳ chiến tranh kháng Nhật, năm 1942 ông trở lại Thượng Hải, giữ chức vụ chủ tịch Ngô Giám Tuyền Thái Cực Quyền Xã. Năm 1948 ông quay lại Hong Kong khôi phục Ngô Giám Tuyền Thái Cực Quyền Hong Kong phân xã. Ngô Công Nghĩa có công lớn trong việc phát triển Ngô thức Thái Cực Quyền đến khu vực Đông Nam Á ( Singapore, Malaysia, Philipines) .