Sách » Thể loại khác » Tư liệu võ thuật

Ngô Anh Hoa (1907-1997)

Ngô Anh Hoa (1907-1997), con gái của Ngô Giám Tuyền, là một trong những truyền nhân chính tông của Ngô thức Thái Cực Quyền, người Mãn, sinh tại Bắc Kinh. Được cha truyền dạy mọi bí quyết của Ngô thức Thái Cực Quyền, Ngô Anh Hoa có thể nói là công thâm nghệ tinh, giá thức chuẩn xác. Năm 1921, bà nhậm chức giáo sư tại Quốc thuật quán Bắc Kinh. Từ năm 1938 – 1941 bà nhậm chức giáo sư tại Quốc thuật quán Thượng Hải, học trò rất nhiều . Năm 1942 bà bắt đầu nhậm chức chủ tịch của Ngô Giám Tuyền Thái Cực Quyền Xã. Ngô Anh Hoa suốt đời làm công tác dạy và tuyên truyền Ngô thức Thái Cực Quyền, là người có uy tín lớn trong và ngoài Trung Quốc.