Sách » Thể loại khác » Tư liệu võ thuật

Mã Khưu Lương (1901-1998)

Mã Khưu Lương, người Bắc Kinh, từ nhỏ ham mê võ thuật, từng tốt nghiệp khoa tế bào Viện y học Hiệp Hòa thành phố Bắc Kinh. Năm 1920 ông theo Ngô Giám Tuyền học Thái Cực Quyền, là sư huynh của Ngô Anh Hoa (con gái Ngô Giám Tuyền). Về sau đạt được chân truyền, Mã Khưu Lương kết duyên cùng Ngô Anh Hoa. Năm 1927, ông cùng Ngô Giám Tuyền xuống phía Nam Trung Quốc. Năm 1930 đảm nhận công tác dạy quyền tại Thượng Hải Quốc thuật quán, Thượng Hải Tinh võ thể dục hội. Các tác phẩm của ông có : “ Ngô thức Thái Cực Quyền”, “ Ngô thức Thái Cực Quyền tinh giải”, “ Ngô thức Thái Cực Quyền thôi thủ” , “ Ngô thức Thái Cc Quyền tinh giản” .