Sách » Thể loại khác » Tư liệu võ thuật

Mã Hải Long (1934-)

Mã Hải Long sinh năm 1934, là cháu nội Ngô Giám Tuyền, con trai của Ngô Anh Hoa và Mã Khưu Lương. Năm lên 7 tuổi, ông trực tiếp được Ngô Giám Tuyền dạy quyền pháp, luyện tập liên tục hơn 10 năm, kungfu trác tuyệt. Ông luôn theo đuổi công tác thí nghiệm lâm sàng tại bệnh viện, những năm 90 của thế kỷ XX mới gia nhập giới võ thuật, tự xưng là “ tân binh của giới võ thuật”. Hiện nay, Mã Hải Long giữ chức vụ chủ tịch Ngô Giám Tuyền Thái Cực Quyền Xã tại Thượng Hải, ông có sự nghiên cứu rất sâu về lý luận Thái Cực Quyền, đặc biệt là mối quan hệ với y học, tác phẩm xuất bản có : “ Thái Cực bản nghĩa”.