Sách » Thể loại khác » Tư liệu võ thuật

Lý Diệc Xa (1832-1892)

Lý Diệc Xa (1832-1892), tên là Kinh Luân, tự Diệc Xa, người huyện Vĩnh Niên tỉnh Hà Bắc ( Trung Quốc). Ông là cử nhân thời Thanh, truyền nhân đời thứ hai của Vũ thức Thái Cực Quyền. Năm 22 tuổi ông học Thái Cực Quyền của cậu ruột là Vũ Vũ Tương, sau bỏ cử nghiệp, dốc tâm khổ luyện võ công. Trong quá trình luyện tập, ông thường vẽ hình trên giấy sau đó dán lên tường để so sánh , phát hiện chỗ nào chưa hợp lý thì chỉnh sửa tức khắc cho đến khi nào đúng thì thôi. Lý Diệc Xa dành cả cuộc đời gắn bó với Vũ thức Thái Cực Quyền, có các tác phẩm như : “ Ngũ Tự Quyết”, “ Thái Cực Quyền Tiểu Tự”, “ Tẩu Giá Đả Thủ Hành Công Yếu Ngôn”…