Sách » Thể loại khác » Tư liệu võ thuật

Lý Bỉnh Từ (1929-)

Lý Bỉnh Từ, sinh tháng 11 năm 1929 tại Bắc Kinh, được coi là một trong những truyền nhân có uy tín của Ngô thức Thái Cực Quyền hiện nay. Trong suốt hơn 36 năm luyện võ, nghiên cứu, huấn luyện, thẩm định, trọng tài…ông đã bồi dưỡng ra một loạt những nhân tài ưu tú, trong đó có Lưu Vỹ, Tông Duy Khiết, Vương Văn, Vương Cách, Vương Hiểu Yến, Cảnh Đức Mẫn là những người nhiều năm liên tục đoạt chức quán quân, á quân Ngô thức Thái Cực Quyền toàn Trung Quốc.