Sách » Thể loại khác » Tư liệu võ thuật

Kiều Tùng Mậu (1955-)

Kiều Tùng Mậu sinh năm 1955 tại Trang Gia Khẩu tỉnh Hà Bắc ( Trung Quốc), ông là truyền nhân đời thứ 5 của Vũ thức Thái Cực Quyền. Năm lên 9 tuổi ông được cậu là Trương Hán Kiệt đang là huấn luyện viên của Trường võ bị Hoàng Phố dạy Thiếu Lâm Quyền, Thông Tý Quyền, Hắc Hổ, Lục Hợp Quyền. Năm 1971 ông gặp truyền nhân Vũ thức Thái Cực Quyền Lý Cẩm Phan học Thái Cực Quyền.

Kiều Tùng Mậu coi việc truyền bã, phát triển Thái Cực Quyền, bồi dưỡng nhân tài võ thuật là nhiệm vụ trong suốt cuộc đời của mình mà cần phải theo đuổi. Năm 1987 ông thành lập Vũ thức Thái Cực Quyền Xã. Từ năm 1993, ông liên tục ra nước ngoài, đến Đông Nam Á, Anh…truyền dạy Vũ thức Thái Cực Quyền.