Sách » Thể loại khác » Tư liệu võ thuật

Huệ Khả

            

Huệ Khả, người Hổ Lao – Lạc Dương, họ là Di. Từ nhỏ xuất gia, thông thạo Phật pháp. Năm 40 tuổi ông bái Bồ Đề Lạt Ma làm thầy. Nhằm thể hiện sự quyết tâm cầu đạo và gắn bó, Huệ Khả đã dùng dao cắt lìa cánh tay trái của mình. Cảm kích trước tấm lòng của Huệ Khả, Đạt Ma đã truyền thụ pháp khí, đặt Pháp danh, nhận ông làm đệ tử. Huệ Khả là sư tổ đời thứ hai của Thiền Tông Trung Hoa. Ông trú tại Hòa Thạch Đài thuộc ngọn núi phía Tây. Nam của Thiếu Lâm Tự sau trở thành Am Nhị Tổ- Dưỡng Tý Đài, di tích này hiện vẫn còn tồn tại.