Sách » Thể loại khác » Tư liệu võ thuật

Hách Vi Chân (1849-1920)

Hách Vi Chân, tên là Hòa, tự Vi Chân, người huyện Vĩnh Niên tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), diện mạo khôi ngô, đôn hậu kiên nghị, ham thích võ thuật. Sau khi thấy Lý Diệc Xa biểu diễn thôi thủ, ông liền xin đi theo học Thái Cực Quyền. Hách Vi Chân chăm chỉ học hỏi, dốc tâm khổ luyện, suốt sáu năm ròng ngày nào cũng như ngày nào. Lý Diệc Xa thấy Hách Vi Chân cần mẫn luyện tâm nên cũng một lòng truyền dạy cho ông. Kể từ đó kungfu của Hách Vi Chân ngày một tiến bộ.

Hách Vi Chân có bốn người con, trong số đó duy nhất có Hách Nguyệt Như là học được quyền nghệ. Thời dó hai nhà Vũ, Lý chỉ nhận đồ đệ dạy thư văn, không truyền dạy võ nghệ để gây nghiệp, cho nên rất ít truyền nhân. Hách Nguyệt Như là người khởi đầu dạy quyền lập nghiệp, vì lẽ đó mà Vũ thức Thái Cực Quyền được cha con họ Hách truyền thụ ra bên ngoài.

Sau khi Hách Vi Chân qua đời, Hách Nguyệt Như tiếp tục sự nghiệp truyền thụ võ nghệ của cha mình, sau đó nhậm chức Quán trưởng của Vĩnh Niên huyện Quốc thuật Quán. Vũ Vũ Tương, Lý Diệc Xa vốn là nho sinh, không dạy võ để mưu sinh nên rất ít đồ đệ.Từ Hách Vi Chân trở đi thì mới truyền thụ Vũ thức Thái Cực Quyền một cách rộng rãi. Trong những năm 60 của thế kỷ XX, Khi Ủy ban TDTT Nhà nước Trung Quốc tổ chức cho xuất bản sách Thái Cực Quyền của tất cả các lưu phái thì nhà nghiên cứu võ thuật Cố Lưu Hinh mới mời Hách Thiếu Như viết tài liệu “ Vũ thức Thái Cực Quyền”. Các tác phẩm của Hách Nguyệt Như đa phần về lý luận Thái Cực Quyền, chúng có sức ảnh hưởng rất lớn, trong số đó phải kể đến “ Bát Môn Ngũ Bộ Thuyết”, “ Vũ thức Thái Cực Quyền Tẩu Giá Đả Thủ”, “ Thao Thủ Thập Ngũ Pháp”.