Sách » Thể loại khác » Tư liệu võ thuật

Dương Chấn Phong (1926-)

Dương Chấn Phong sinh năm 1926 tại Bắc Kinh, quê gốc ở huyện Vĩnh Niên – Hà Bắc ( Trung Quốc), ông là con thứ ba của Dương Trừng Phủ. Dương Chấn Phong là một trong những truyền nhân chính tông của Dương thức Thái Cực Quyền hiện còn đang sống. Từ nhỏ ông được cha là Dương Trừng Phủ trực tiếp dạy Dương thức Thái Cực Quyền,binh khí và thôi thủ. Năm 1951 ông di cư đến Sơn Tây, nhiều năm liên tục làm công tác phổ cập, tuyên truyền Dương thức Thái Cực Quyền. Năm 1928, Chấn Phong thành lập Hiệp hội Dương thức Thái Cực Quyền tỉnh Sơn Tây và giữ chức vụ Hội trưởng, hiện nay đoàn thể có 78 người, hội viên gần 30.000 người. Dương Chấn Phong thường xuyên tổ chức lưu diễn và dạy quyền trong và ngoài Trung Quốc, rất có uy tín đối với giới võ thuật tại Trung Quốc và các quốc gia khu vực. Năm 1992, Dương Chấn Phong được nhà nước bầu chọn là một trong những “ Thập đại danh sư võ thuật đương đại” của Trung Quốc. Hiện nay ông là ủy viên ban giáo vụ thuộc Hiệp hội võ thuật Trung Quốc, ủy viên trưởng ủy ban TDTT tỉnh Sơn Tây.