Sách » Thể loại khác » Tư liệu võ thuật

Diêu Tục Tổ (1916-1998)

Diêu Tục Tổ(1916-1998) sinh tại trấn Quảng Phủ huyện Vĩnh Niên tỉnh Hà Bắc ( Trung Quốc). Từ nhỏ ông được cha truyền thụ võ nghệ, sau đó học Vũ thức Thái Cực Quyền từ Lý Tôn Chi – con trai của Lý Diệc Xa. Năm 1984, Diêu Tục Tổ tham gia đại hội Thái Cực Quyền, Kiếm Quốc tế tổ chức tại Vũ Hán, tại đại hội lần này ông được bầu là một trong 13 danh gia Thái Cực Quyền đương đại của Trung Quốc.