Sách » Thể loại khác » Tư liệu võ thuật

Cẩn Na La

                                 

Cẩn Na La, không rõ lai lịch. Theo như “Tông Thư” ghi chép:” Vào năm 1341 có một vị tăng nhân đến Thiếu Lâm T, đầu hói , mặc áo hở lưng, tay cầm đơn côn, làm việc tại bếp của chùa…Đến năm 1351 khi giặc khăn đỏ Dĩnh Châu đến quấy phá Thiếu Lâm Tự, vị tăng này đột nhiên cầm cây côn lửa xông ra kháng cự, đồng thời hét vang “ ta là Cẩn Na La vương” khiến trăm quân khiếp đảm. Cẩn Na La có địa vị cực kỳ quan trọng tại Thiếu Lâm Tự, mọi người luôn cho rằng đó là do Bồ Tát hóa thân thành. Trong Thiếu Lâm Tự còn lập Cẩn Na La điện và tượng của ông, tôn ông là Thần hộ giám cho Thiếu Lâm Tự.