Sách » Việt Nam » Từ điển văn hóa

Giết sâu bọ

Theo quan niệm xưa thì trong cơ thể con người nhất là bộ phận tiêu hoá, thường có sâu bọ, nếu không trừ khử thì sẽ ngày càng sinh sôi nảy nở, gây nguy hại cho người. Nhưng giết chúng không phải dễ, và trong chu kỳ một năm thì ngày mùng 5 tháng 5 chúng mới lộ diện nên mới có thể giết chết.

Giết sâu bọ bằng thức ăn, có hoa quả và rượu nếp, và sau khi ngủ dậy, súc miệng và giết chúng ngay, trước hết ăn rượu nếp vào cho chúng say, sau đó ăn trái cây vào làm cho chúng chết. Đối với con trẻ, có tục bôi vào hai bên thái dương và rốn bụng một ít nước Thần sa và Chu sa, cũng có thể cho chúng uống một ít nước đó, để cho con trẻ được an toàn hơn.

Như vậy để chuẩn bị cho tục giết sâu bọ, mọi người mọi nhà đều mua sắm và hái sẵn trái cây bày cỗ cúng.