Sách » Việt Nam » Từ điển văn hóa

Bích câu đạo quán

 

Nằm ở đường Cát Linh (Hà Nội), xưa thuộc phường Bích Câu huyện Quảng Đức, phủ Phụng Thiên. Chỗ đền Bích Câu được dựng lên là gò Kim Quy, nằm phía bên trái Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đền Bích Câu là nơi thờ Tú Uyên – Giáng Kiều. Ngày xưa, đây còn là nơi quần tụ của các tao nhân mặc khách, của những người từ thập phương tới vịnh thơ, xin thơ, xin đơn thuốc. Được coi là một nơi truyền bá tư tưởng Đạo Lão. Vì vậy “đền” gọi là “quán” (đền thờ đạo Lão). Tương truyền Tú Uyên – Giáng Kiều thường hiển linh, phù trợ cho quân của vua Lê đánh thắng giặc.