Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Thủ nhi đại chi

(chỉ người hoặc sự vật thay thế người hoặc sự vật khác)

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Sử ký-Hạng Vũ bản kỷ.

Hạng Vũ còn gọi Hạng Tịch, là lãnh tụ nổi tiếng phát động nông dân khởi nghĩa vào cuối triều nhà Tần. Hạng Vũ thuở nhỏ không ham học và cũng không thích luyện tập võ nghệ, nên bị ông chú là Hạng Lương thường xuyên trách mắng, mỗi lần bị mắng Hạng Vũ đều trả lời rằng: Học hành chỉ cần biết viết tên mình là đủ rồi, còn như luyện tập võ nghệ thì giỏi lắm thì cũng chỉ đánh nổi mấy người, thật chẳng bõ chút nào. Tài năng mà cháu muốn học đây là có thể đánh nổi hàng mấy vạn người. Hạng Lương nghe vậy chẳng biết nói sao, chỉ khuyên Hạng Vũ nên học tập binh pháp, Hạng Vũ nhận lời nhưng chỉ được một thời gian rồi bỏ học.

Về sau, Hạng Lương phạm tội giết người rồi đưa Hạng Vũ chạy trốn sang Hội Khế. Năm 210 công nguyên, Tần Thủy Hoàng sang thị sát Hội Khế, xa giá rầm rộ kéo dài hàng mười dặm. Hai chú cháu Hạng Lương cũng theo đoàn người ra xem cảnh náo nhiệt, Hạng Vũ đứng xem hồi lâu rồi ngang nhiên chỉ vào xa giá Tần Thủy Hoàng nói với Hạng Lương rằng: "Chú cũng có thể thay thế địa vị ông này". Hạng Lương cuống cuống vội dùng tay bịt miệng Hạng vũ rồi lôi về nhà.

Hạng Vũ quả là người không tầm thường. Một năm sau, hai chú cháu cùng khởi binh tại Ngô Địa, sau khi Hạng Lương chết trận, Hạng Vũ thống lĩnh đại quân nước Sở đánh nam dẹp bắc, sau trở thành Tây Sở Bá Vương tiếng tăm lừng lẫy.