Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Thanh danh lang tịch

Chỉ người thanh danh xấu, ai nghe cũng căm ghét, câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký – Mông Điềm liệt truyện".

Khi Tần Thủy Hoàng tại vị, hai anh em Mông Điềm và Mông Nghị rất được nhà vua tin cậy, các đại thần trong triều không ai dám làm điều gì trái ý họ. Nhưng khi Tần Thủy Hoàng băng hà, trung xa phủ lệnh Triệu Cao và tể tướng Lý Tư Đồ đã bày mưu lập Hồ Hợi người con trai út của Tần Thủy Hoàng lên làm Thái tử, sau đó vu khống Phù Tô và đại tướng Mông Điềm đã giết chết người con cả của nhà vua, khiến Phù Tô ức quá phải tự sát, còn Mông Điềm bị giam lỏng.

Sau khi Hồ Hợi lên ngôi vua, Triệu Cao đã tìm đủ mọi cách bôi nhọ hai anh em Mông Điềm, Hồ Hợi cả tin rồi mượn cớ Mông Nghị từng khuyên Tần Thủy Hoàng không lập mình làm Thái tử, trách mắng Mông Nghị là kẻ bất trung, đáng xử tội chết. Mông Nghị bị oan ức liền bác lại rằng: "Tần Mục Công trước khi chết đã sát hại ba vị trung thần tùy táng, sau đó lại giết chết Bách Lý Hề; Còn Tần Chiêu Vương giết chết Võ an quân Bạch Khởi, Sở Bình Vương giết chết Ngũ Xa, Ngô vương Phu Sai giết chết Ngũ Tử Tư. Mấy vị hôn quân này đều vì sát hại các đại thần tài giỏi mà bị thiên hạ chê cười, đây cũng là vì họ có tai tiếng xấu. Nếu dùng chính đạo trị vì đất nước thì đâu có thể tùy tiện sát hại người khác, xin hoàng thượng chớ nên giết hại người vô tội".

Hồ Hợi nghe xong vẫn một mực ban lệnh giết chết Mông Nghị, còn Mông Điềm bị bức tự sát.