Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Tái ông thất mã

Chữ "Tái" là chỉ vùng biên giới.

Nguyên ý là chỉ ông già ở biên giới bị mất ngựa. Đây cũng có ý ví về sự tổn thất chỉ là tạm thời, có thể do đó mà được lợi càng lớn hơn.

Câu thành ngữ này xuất xứ tư " Hoài nam tử- Nhân gian huấn ".

Ngày xưa, ở miền biên giới phía bắc có hai cha con. Một hôm, con ngựa quý của người con trai bị lạc ra ngoài biên giới mà tìm mãi vẫn không thấy, anh ta tỏ ra rất sốt ruột. Bà con hàng xóm thấy vậy đều đến an ủi anh. Nhưng người cha lại thản nhiên nói rằng: "Mất ngựa biết đâu lại là một việc tốt". Mọi người nghe vậy đều cảm thấy khó hiểu.

Ít lâu sau, con ngựa đột nhiên trở về, hơn nữa còn dẫn theo một con tuấn mã. Bà con hàng xóm được tin đều đến chúc mừng và công nhận lời nói của ông cụ là rất có lý. Nhưng không ngờ ông cụ lại tỏ ra chẳng vui chút nào và nói rằng: "Đây biết đâu lại là mộc việc xấu ?", mọi người nghe xong đều không hiểu ra sao. Sự việc sau đó lại lần nữa chứng minh lời nói của ông cụ là đúng. Vì người con trai rất thích con tuấn mã, hàng ngày thường cưỡi ngựa đi chơi. Một hôm, anh ta chẳng may bị ngã ngựa què chân. Bà còn hàng xóm sang thăm thì cụ già lại nói rằng: "Bị què chân đã chắc gì là việc xấu".

Quả nhiên, một năm sau, quân Hung Nô ở phía bắc đến xâm lấn, thanh niên trai tráng địa phương đều ra đi đánh giặc, phần lớn đều bị tử trận. Còn người con trai vì què chân không thể ra trận, nên đã bảo toàn được tính mạng .