Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Nhũ tử khả giáo

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký-Lưu hầu thế gia".

Một hôm, khi Trương Lương đang một mình tản bộ trên cầu Di Thủy gần Hại Bì thì thấy một cụ già từ phía trước đi tới, cụ già cố ý làm rơi giầy rồi gọi Trương Lương lại nói: "Này anh hãy giúp tôi nhặt giầy lên".

Trương Lương cảm thấy mất hứng, nhưng lại nghĩ thương ông già, liền vội xuống cầu nhặt giầy lên thì đã nghe ông cụ nói: " Nào, hãy xỏ giầy vào cho tôi".

Trương Lương tuy rất khó chịu, nhưng cũng xỏ giầy vào chân ông cụ. Cụ già đứng dậy chẳng nói chẳng rằng rồi đi thẳng. Một lát sau, cụ quay lại nói: "Anh tuy còn trẻ nhưng lại rất nhân từ, thật xứng đáng được ta truyền dạy cho, 5 ngày sau anh hãy đến đây gặp ta ".

Sáng sớm ngày thứ 5, Trương Lương đến bên cầu thì đã thấy cụ già đang ngồi đợi ở đó, cụ tỏ ra không vừa ý bảo Trương Lương rằng 5 ngày sau lại đến đây. Năm ngày sau, Trương Lương tuy đến rất sớm, nhưng vẫn chậm hơn cụ già một bước, nên cụ lại bảo Trương Lương 5 ngày sau lại đến gặp. Trương Lương lần này đến bên cầu từ lúc tờ mờ sáng ngồi đợi. Cụ già đến thấy vậy phấn khởi nói với Trương Lương rằng: "Anh làm như vậy mới đúng". Nói xong bèn tặng cho Trương Lương cuốn sách " Binh pháp Thái công" và dặn rằng; "Anh hãy chăm chỉ nghiên cứu cuốn sách này, thông thạo rồi thì sau này có thể làm thầy vua". Cụ già nói xong rồi bỏ đi.

Trương Lương miệt mài nghiên cứu cuốn " Binh pháp Thái công". Về sau quả nhiên trở thành mưu sĩ quan trọng của Hán cao tổ Lưu Bang.