Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Nhất nặc thiên kim

Có ý chỉ lời nói ngàn vàng. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Sử ký - Quý Bố, Loan Bố liệt truyện.

Cuối thời triều nhà Tần đầu triều nhà Hán, nước Sở có một người tên là Quý Bố, tính tình cương trực trượng nghĩa và hay giúp đỡ người khác. Ông đã hứa giúp người ta việc gì thì dù khó đến mấy cũng làm cho bằng được. Trong thời kỳ chiến tranh Sở Hán, Quý Bố được Hạng Vũ phong làm đại tướng đã từng nhiều lần bày mưu cho Hạng Vũ đánh bại quân Hán. Do đó, sau khi Lưu Bang làm vua liền ra lệnh truy nã Quý Bố, nhưng ông rất may mắn được nhiều người che chở. Về sau, Quý Bố hóa trang đến làm thuê cho một người họ Chu ở Sơn Đông, gia đình này vốn nhận ra ông nhưng vẫn chấp nhận ông, rồi nhờ người sang gặp Nhữ âm hầu - Hạ Hầu Anh là bạn của Lưu Bang cầu xin giúp đỡ. Lưu Bang chuyển ý liền hủy lệnh truy nã rồi phong Quý Bố chức Lang Trung.

Quý Bố có người bạn đồng hương tên Tào Khưu Sinh, là một người rất thích giao du với tầng lớp quý tộc. Tào Khưu Sinh nghe tin Quý Bố được làm quan bèn đến nịnh nọt, tâng bốc. Quý Bố nghiêm sắc mặt định nói mấy câu cho hắn bẽ mặt, nhưng dù thái độ và sắc mặt của Quý Bố có khó coi đến mấy, thì Tào Khưu Sinh vẫn cười nói rất thản nhiên: "Tôi nghe người ta nói: Được trăm cân vàng cũng không bằng một lời hứa của Quý Bố".

Quý Bố nghe vậy cũng bớt giận đôi chút rồi lưu Tào Khưu Sinh ở lại chơi mấy tháng và tiếp đãi như thượng khác, khi ra về còn tặng cho rất nhiều quà cáp.

Về Sau, Tào Khưu Sinh đến đâu cũng khen tấm lòng nhân từ của Quý Bố, khiến tiếng tăm ngày càng vang xa.