Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Không trung lầu các

Ý câu thành ngữ này là chỉ Đình đài lầu các treo lơ lửng trên không trung. Về sau người ta hay dùng nó để ví với sự mơ tưởng hão huyền, hoặc hư cấu xa rời thực tế. Nhưng cũng có thể dùng để ví với sự cao minh thông đạt.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Bách Dụ Kinh--Tam trùng lầu dụ".

Ngày xưa, có một phú nông rất giàu có, nhưng rất đần độn và keo kiệt

Một hôm, khi đến thăm một nhà giàu khác tại địa phương, ông ta thấy nhà này vừa mới dựng một ngôi lầu ba tầng cao to sáng sủa, thì lòng ganh tị nổi lên nghĩ bụng: "Mình và hắn đều là người giàu có, sao hắn có một ngôi lầu khang trang như vậy mà mình không có, thật chẳng còn ra thể thống gì nữa, mình cũng phải dựng một ngôi lầu mới được.

Hôm sau, ông mời thợ đến nhà hỏi rằng: "Các anh có biết ngôi lầu mới ở làng bên do ai dựng không ?". Đám thợ mộc đều nói là do họ dựng. Phú nông nghe vậy mừng rỡ nói: "Tốt lắm, tốt lắm, bây giờ các anh cũng dựng cho tôi một ngôi như vậy".

Sau đó, đám thợ mộc bắt tay vào dựng nhà.

Mấy hôm sau, phú ông đến xem nhà. Ông ngắm nhìn hồi lâu tỏ ra rất khó hiểu mới hỏi đám thợ mộc rằng: "Các anh đang làm gì thế này ?" Đám thợ trả lời: "Chúng tôi đang dựng ngôi lầu ba tầng theo như ông đã dặn".

Phú nông nghe vậy hấp tấp nói: "Không đúng, không đúng, tôi mời các anh làm là tầng thứ ba, chỉ làm tầng trên cùng thôi, còn hai tầng dưới thì không làm, các anh hãy mau dỡ đi để làm lại".

Đám thợ mộc nghe vậy đều ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu ông này nói thật hay nói đùa, mãi sau một ông thợ cả mới đứng ra nói rằng: " Nếu chỉ dựng mỗi tầng trên cùng thôi thì chúng tôi không thể nào dựng được, ông hãy đến mà dựng lấy ".

Hiên này, người ta vẫn thường dùng câu "Không trung lầu các" để ví với sự mơ tưởng hão huyền hoặc sự vật hư cấu ra rời thực tế. Cũng có thể ví về sự cao minh thông đạt, nhưng rất ít dùng.