Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Khởi tử hồi sinh

Ý của câu thành ngữ này là chỉ người có y thuật cao siêu, đã cứu sống được người sắp chết.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký - Biển Thước xương công liệt truyện".

Thời Chiến Quốc có một danh y tên là Tần Việt Nhân, vì chữa bệnh cứu sống được nhiều người nên người ta đều coi ông như thần y Biển Thước thời Hoàng Đế trong truyền thuyết. Một hôm, khi Tần Việt Nhân đang thăm bệnh tại nước Quắc, thì được tin Thái Tử đã mất vào buổi sáng do bệnh huyết khí. Sau khi hỏi rõ bệnh tình, ông cho rằng còn có thể cứu sống, bèn lập tức đi thẳng vào cung .

Đại thần quản sự nhanh chóng đưa ông đến trước giường Thái Tử. Ông chăm chú quan sát thấy Thái Tử vẫn còn hơi thở, hai vế đùi vẫn còn ấm, mạch đập rất yếu ớt. Ông quay lại nói với mọi người rằng: "Thái Tử mới chỉ ngất đi thôi, xem ra còn có thể cứu sống", nói xong bèn gọi đồ đệ đem kim châm bằng vàng ra, châm cứu lên đầu, ngực và chân tay của Thái Tử. Một lát sau, Thái Tử quả nhiên thở hắt ra. Ông lại gọi đồ đệ chườm nước nóng dưới nách Thái Tử, khiến Thái Tử hoàn toàn tỉnh lại. Quốc vương và các đại thần nước Quắc đều vô cùng mừng rỡ. Tần Việt Nhân quay lại nói: "Tôi sẽ kê một thang thuốc cho Thái Tử uống liền trong 20 ngày thì sẽ khỏi hẳn". 20 ngày sau, Thái Tử quả nhiên khỏi bệnh. Khi Quốc vương rối rít cảm ơn thì Tần Việt Nhân mới nói rằng: "Không phải tôi có y thuật khởi tử hồi sinh, đây cũng là vì Thái Tử vẫn chưa chết, nên tôi mới cứu được mà thôi".

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví với việc cứu vãn được tình thế đã nguy ngập.