Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Ban môn lộng phủ

Chữ Ban là chỉ Lỗ Ban, một thợ mộc bậc thầy nổi tiếng thời cổ Trung Quốc. Ý câu thành ngữ này là chỉ người khoe khoang nghề mộc trước cửa nhà Lỗ Ban, cũng tức là nói múa rìu qua mắt thợ.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Hát và thơ của Vương Thị Bá Trọng".

Tương truyền, khi thi hào Lý Bạch đáp thuyền du ngoạn trên sông Thái Thạch, thấy vầng trăng ngả bóng trên mặt nược bèn cúi người xuống vớt, nhưng chẳng may bị ngã xuống sông chết đuối. Về sau, vách đá bên bờ sông đã trở thành nơi kỷ niệm Lý Bạch. Tại đây có khá nhiều thắng cảnh như mộ Lý Bạch, lầu Trích Tiên, đình Tróc Nguyện v v.

Một hôm, khi nhà thơ Mai Chi Hoán triều nhà Đường đến viếng mộ Lý Bạch, thấy trên vách đá bên mộ chi chít những bài thơ rởm bèn cầm bút viết lại một bài thơ:

Thái Thạch giang biên nhất đôi thổ,

Lý Bạch chi danh cao thiên cổ.

Lai lai vãng vãng nhất thủ thi,

Lỗ Ban môn tiền lộng đại phủ.

Nghĩa là bên sông Thái Thạch có ngôi mộ của danh tài thơ ca Lý Bạch, mặc khách qua đây đề thơ thì có khác nào khoe khoang nghề mộc trước cửa nhà Lỗ Ban.

Về sau, người ta mới rút gọn câu: " Lỗ Ban môn tiền lộng đại phủ" thành "Ban môn lộng phủ" tức múa rìu qua mắt thợ.