Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Bách xuyên quy hải (trăm sông đổ ra biển)

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Hoài nam tử-Tỵ luận huấn.

Lưu An tức Hoài Nam Vương cháu của Hán cao tổ Lưu Bang là nhà tư tưởng và nhà văn nổi tiếng triều Tây Hán, ông hiếu học và tài ba xuất chúng, từng triệu tập mấy nghìn nhân tài gồm các lĩnh vực Thiên văn, Y học, Lịch sử, Toán học, Chiêm tinh v v biên soạn ra cuốn "Hồng liệt", còn gọi là "Hoài Nam Tử" với hơn 100 nghìn chữ.

Trong cuốn "Hoài Nam Tử" có một bài nhan đề: "Tỵ luận huấn", chủ yếu đề cập tới tình hình phát triển xã hội loài người, trong có đoạn viết: "Thời xưa, tổ tiên loài người sinh sống trong hang động, đời sống vô cùng gian nan. Các thánh nhân đã dẫn dắt mọi người dựng nhà cửa, chế tạo nông cụ và khí giới, qua canh tác và săn bắn thú rừng khiến đời sống càng thêm sung túc. Về sau, các thánh nhân lại đặt ra phép tắc, khiến trật tự xã hội loài người đi vào khuôn phép. Qua đó chứng tỏ, xã hội đang không ngừng tiến bộ, chế độ thời cổ không hợp thời đều bị loại bỏ, những điều phù hợp thì được giữ lại và phát huy, đây thật chẳng khác nào hàng nghìn hàng vạn dòng sông dù khác nguồn nhưng đều chảy ra biển, công việc của mỗi người tuy khác nhau, nhưng đều có chung một mục đích là xây dựng xã hội tốt đẹp, mọi người có cuộc sống hạnh phúc."