Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Ái ốc cập điểu

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ truyện "Thượng Thư".

Cuối triều nhà Thương thế kỷ 11 trước công nguyên, các nước chư hầu phía tây đứng đầu là Cơ Xương đang ráo riết chuẩn bị lật đổ ách thống trị tàn bạo của vua Trụ, nhưng khi còn chưa khởi binh thì Cơ Xương tạ thế, con trai là Cơ Phát lên nối ngôi tức Chu Vũ Vương, nhà vua đã liên kết với các nước chư hầu và dưới sự giúp đỡ của Khương Thượng, trợ tá của Khương Thái Công, đã đánh cho quân Thương thất bại thảm hại, vua Trụ phải tự sát.

Sau khi vua Trụ chết, Chu Vũ Vương vẫn cảm thấy thiên hạ chưa được thái bình mới hỏi Khương Thượng rằng: "Khi tiến vào Ân Đô, nên cư xử thế nào với người nhà Thương?".

Khương Thượng đáp: "Tôi nghe nói, nếu đã yêu mến một người nào đó thì ngay đến con quạ trên nhà người ấy cũng trở nên đáng yêu, nếu đã chán ghét một người nào đó thì ngay đến tường nhà và hàng rào nhà người ấy cũng trở nên đáng ghét. Ý tôi muốn nói là giết sạch, đại vương thấy thế nào?"

Chu Vũ Vương không tán thành cách làm này.

Triệu Công đứng bên thấy vậy nói : "Theo tôi thì giết kẻ có tội, tha người vô tội, đại vương thấy thế nào?".

Chu Vũ Vương cũng không đồng ý cách làm này.

Chu Công đứng dậy nói: "Tôi cho rằng nhà vua không nên bênh vực bạn thân và người nhà của mình, phải lấy nhân đức cảm hóa thiên hạ".

Chu Vũ Vương gật đầu chấp nhận ý kiến này, không sát hại một người nhà Thương nào, khiến thiên hạ nhanh chóng trở nên thái bình.