Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Xứ lạ quê người

Qua xứ người được vài năm thì ông anh họ của tôi bắt đầu gửi tiền về, giục các con lo học tiếng Anh và vi tính để mai mốt qua đó để có thể dễ kiếm việc làm.


 


   Hôm vừa rồi, anh gọi điện về thăm gia đình chúng tôi, tôi hỏi anh có địa chỉ e-mail chưa để tiện liên lạc, giọng anh chùng hẳn xuống: "Suốt ngày hết rửa bát lại dọn bàn trong quán anh có thì giờ đâu mà biết đến những thứ hiện đại đó hả em?’’