Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Xạo

Nhà thằng Bòng giàu có. Bữa nào cũng có thịt, cũng cá, nhung chẳng mấy ai chạm đũa.


 


   Thằng còm nhà nghèo. Không muốn để con phải khổ, bữa nào bố mẹ cũng lo cho nó hoặc quả trứng, hoặc lạng thịt. Vô tình, không biết tiêu chuẩn dành riêng cho mình, thằng Còm chỉ thấy bố mẹm ăn rau. Nó ăn không hết, mẹ nó lại cất đi.

   Một bữa Bòng bảo:

   - Nhà tao,  thịt cá chẳng ai ăn...

   - Thằng Còm buột miệng:

   - Nhà tao cũng thế!

   - Thằng Bòng nhìn thằng còm: "Xạo!".