Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Xa vắng

Hôì ấy, mỗi khi Ba nổi giận


 


hoảng; đứa vờ lật vở học bài, đứa quét nhà, đứa lăng xăng xuống bếp, đứa út chuyên chui vào góc giường trùm mền kín mít.

Giờ đây, ngay trong sự yêu thương đầm ấm của ba, các con vẫn tứ tán: Người đi làm xa, người công việc xuôi ngược, người theo chồng, cậu út ngồi đại học. Ba lủi thủi ở mé quê một mình, xa vắng.