Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Vòng cẩm thạch

Cha kẻ, cha chỉ ao ước được tặng mẹ chiếc vòng cẩm thạch.

Tay mẹ trắng nõn nà đeo vòng cẩm thạch rất đẹp. Mỗi khi cha định mua, mẹ cứ tìm cách từ chối, lúc mua sữa, lúc sách vở, lúc tiền trường . . . Đến khi tay mẹ đen sạm, mẹ vẫn chưa một  lần được đeo.

Chị em hùn tiền mua một chiếc tặng mẹ một chiếc thật đẹp. Mẹ cất kĩ, thỉnh thoảng lạy ngắm nghiá, cười:

 - Mẹ già rồi, tay mẹ run lắm, chỉ nhìn thôi cũng thấy vui. Chị em không ai bảo ai, nước mắt rưng rưng.