Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Vô tâm

Tháng đầu tiên lãnh lương dạy kèm.


 


Nó hí hưởng rủ nhỏ Trâm đi chợ. Loanh quanh một hồi, nó sắm đủ cả: quần jeans, áo pull, kẹp, nơ, . . . Trâm đắn đo mãi, chẳng chịu mua gì. Ngang hàng vải, nhỏ kéo nó vào, chọn mua một xấp vải lụa sẫm màu. Nó nhăn mặt:

- Màu này già lắm !

Trâm rụt rè:

Tao mua cho mẹ tao đó. Lần đầu tiên làm ra tiền mới hiểu cái vất vả của mẹ bao nhiêu năm qua.

Nó giật mình, lặng thinh. Giỏ đồ đầy trên tay bỗng dưng năng trịch.