Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Võ sĩ

Thầy dạy kèm anh văn của tôi là hàng xóm.


 


 Khi thi lên đai thái  cực đạo rớt, anh kể cho tôi nghe. Lúc được tuyển vào đội tuyển quốc gia, anh lại giấu. Hát cho phường bị chê: kể;đoạt giải nhất karaoke: Lại giấu… Có bạn trai, tôi kể, anh lặng thinh. Chia tay với bạn trai, tôi kể, anh cũng làm thinh… Khi nghe tôi nói đã từ hôn với gã việt kiều, anh không làm thinh nữa -tại sao vậy? - Vì… Em… Yêu anh. thầy dạy, ca sĩ, võ sĩ của tôi như bị knock-out, khuỵu chân xuống, rồi… Khóc.