Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Ước mơ đạt được

Ngày xưa, khi còn bé, tôi thích đọc báo, truyện, nhất là cứ đến mùa xuân, sách báo chàn ngập , đủ màu sắc ở các quầy.


 


. Tôi mơ ước sau này có thật nhiều báo, nhất là báo xuân , tôi sẽ đọc cho thật đã thèm.

  Nay tuổi về chiều, cuộc sống khó khăn, tôi đi bán báo, cầm xấp báo xuất trên tay, bìa báo rực rỡ những cành mai, cành đào, nào tôi có xem được.

  Nghĩ lại, mơ ước tuổi thơ, nay đã đạt được rồi nhưng có một nửa.