Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Truyện cổ

Năm hai mươi tuổi, Hứa Hầu có hơn hai trăm bạn hữu, tiệc tùng, bù khú thâu đêm.


 


  Năm ba mươi tuổi, chàng lựa được hai chục tráng sĩ, họ thề nguyền sinh tử có nhau.

  Năm năm mươi tuổi, chàng trà dư tửu hậu với hai người, vốn là kẻ tay tả, tay hữu của chàng.

  Năm sáu mươi tuổi,ông lão âu yếm vuốt mái tóc của bà vợ già móm mém. "Nàng là bạn tri âm nhất của đời ta".