Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Tóc mượn

Thuở trước mỗi khi bới đầu bà thường dùng một lọn tóc nhỏ thêm vào búi tóc.


 


Bà bảo đó là “tóc mượn” – Tôi hỏi: -Mựơn của ai? Bà cười.

Bà bệnh nhiều không bới tóc nữa, thỉnh thoảng bà xoa dầu dừa tay run run chải lọn tóc mượn. tôi hỏi:

            -Bà chải tóc làm gì?

            -Để dành cho mẹ con.

            Bà mất, mẹ không bới đầu, lọn tóc mượn không ai nhớ tói. Một lần dọn dẹp chợt thấy lọn tóc, mẹ dửng dưng:

            “ngoại mầy thiệt. . .”

            Tôi thấy nhớ bà, thuơng bàn tay run run chải tóc.